Додаток 2
до Інструкції щодо застосування 
комп’ютерних поліграфів у роботі 
Міністерства доходів
і зборів України
(пункт 9 розділу І)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Головного управління    
внутрішньої безпеки (управління,  
відділу внутрішньої безпеки ГУ  
Міндоходів в _______ області)

________________
            (підпис)

       «____»____________  20__ року 

ЗАВДАННЯ
на проведення опитування з використанням поліграфа

Прошу провести психофізіологічне інтерв’ю із використанням поліграфа з __________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

 у зв’язку із проведенням заходів сприяння оперативно-розшукової діяльності у системі Міндоходів та його територіальних органів.

Підставою для проведення опитування є сумніви щодо _____________________________ ___________________________________________________________________, які випливають з 
           (інформація, яка викликає сумнів, що надається особою)

__________________________________________________________________________________.
       (документ, з якого випливає сумнів у правдивості наданої особою інформації)

Місце роботи, посада опитуваного ______________________________________________
Відомості про судимість _______________________________________________________
Обставини справи ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
Зміст оперативних матеріалів, що є в наявності ___________________________________
__________________________________________________________________________________.
Мета опитування (необхідне підкреслити):
звужування кола підозрюваних та ймовірно причетних осіб до події, що перевіряється;
виявлення можливості причетності особи, що опитується, до планування, підготовки або вчинення правопорушення;
оцінювання правдивості свідчень, наданих особою;
одержання інформації орієнтувального характеру про підготовку або вчинення правопорушень, щодо напрямів здобуття доказів;
отримування ймовірної та орієнтувальної інформації про механізм і спосіб здійснення правопорушення;
визначення оперативно-слідчих версій та проведення першочергових оперативно-розшукових заходів для виявлення, розкриття та припинення правопорушень.
Необхідні матеріали додаються.
Довідку про результати проведеного опитування прошу направити до ______________
_________________________________________________________________________________.
(найменування структурного підрозділу)

Керівник структурного підрозділу Міндоходів або його територіального органу
 «____»____________  20__ року _________________________             _____________________                                                                     (прізвище, ім’я, по батькові)           (підпис)